Zahájení letního semestru — poznámky

Přednášky hodné pozornosti:

Kromě výše uvedených předmětů samozřejmě běží všechny povinné přednášky oboru matematiké modelování.

Předběžný rozvrh diplomového semináře (Vybrané problémy matematického modelování) je k dispozici zde. Aktualizovaná verze (17. února) rozvrhu diplomového semináře je k dispozici zde. Aktualizovaná verze (3. března) rozvrhu diplomového semináře je k dispozici zde. Pokud vám nevyhovuje plánovaný termín, tak se prosím co nejdříve ozvěte (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz).

SVOČ 2015 (Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice a informatice) organizovaná Českou matematickou společností a Slovenskou matematickou společností se koná 27. až 29. května 2015 v Bratislavě. Uzávěrka fakultního kola bude v dubnu 2015. Pokud chcete vaši bakalářskou/magisterksou práci poslat do soutěže, tak se nám prosím ozvěte.

Sledujte oznámení o vyhlášení grantových soutěží Grantové agentury Univerzity Karlovy.