Zahájení letního semestru

Zahájení výuky v letním semestru 2014/2015 se blíží:

  • V SIS je připraven předběžný rozvrh na letní semestr 2014/2015.
  • Oficiální zahájení semestru, tedy úmluva rozvrhu volitelných přednášek proběhne ve pondělí 16. února 2015 v 15:40 v učebně K1. (Úmluva se bude konat místo Semináře z mechaniky kontinua.) Prosíme všechny studenty o účast.
  • Kromě úmluvy rozvrhu volitelných přednášek také sestavíme rozvrh vysstoupení na studentském semináři Vybrané problémy matematického modelování (diplomový seminář). Připomínáme, že tento seminář je povinný pro všechny studenty magisterského studia. Na semináři studenti referují o průběhu řešení diplomové práce. Studenti prvního ročníku, jejichž vystoupení typicky trvá patnáct minut, hovoří o zadaní diplomové práce. Smyslem vystoupení je ukázat, že student rozumí zadání, chápe proč je jemu svěřený problém hodný pozornosti, a že má hrubou představu jakými metodami bude daný problém studovat. Studenti vyšších ročníků, jejichž vystoupení typicky trvá půl hodiny, referují o získaných výsledcích.

Chcete-li být pravidelně informování o dění na oboru matematické modelování, přihlaste se k odběru emailového zpravodajství.