Výzkumné pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2018

Přeposláno z Oddělení pro vědu a zahraniční styky:

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podávání žádostí ke krátkodobým výzkumným pobytům v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2018.

Seznam meziuniverzitních dohod a další informace naleznete na: www.cuni.cz/UK-1608.html

Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a doktorandi.

Upozorňuji na změněný formulář žádosti.

Náležitosti žádosti:
1) Academic Visitor Application (viz příloha)
2) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
3) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry.

Žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (2 originály pro RUK, 1 kopie pro OVZS) a to nejpozději do 20.11.2017.

Více informací a formulář přihlášky naleznete v příloze nebo na stránkách www.cuni.cz/UK-225.html

S pozdravem

Anděla Michálková
OVZS

Academic Visitor Application_2018

Výběrové_řízení_akad_mobilita2018