Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Fakulta vyhlašuje podzimní kolo studentských fakultních grantů. Termín pro podávání žádostí je 15. listopadu. Studenti, kteří by měli zájem a nemají vhodné téma, nechť se nám prosím ozvou (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz), s kolegy vám jistě nějaké vhodné téma najdeme. Podrobnosti k soutěži viz níže přiložený email proděkana pro studijní záležitosti.

Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Milé kolegyně a milí kolegové,

MFF UK vyhlašuje podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG). Tyto
granty jsou určeny pro bakalářské a magisterské studenty MFF UK ařídí se
podmínkami specifikovanými v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK,
čl.5, odst. 2-12, viz

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy/pravidla-pro-priznavani-stipendii

Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG anebo se mohou přihlásit k
návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty.

*Vypisování projektů na fakultních stránkách*

Pracovištím nabízíme možnost umístit vypisované projekty SFG na fakultní web

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty/

kde se s nimi zájemci mohou seznámit. Chcete-li této možnosti využít,
pošlete mailem Bc. Jiřímu Suchomelovi <Jiri.Suchomel@mff.cuni.cz> název
vypsaného projektu, pracoviště, jméno vedoucího projektu, jeho kontaktní údaje,
případně webový odkaz na stránku s podrobnostmi vypsaného projektu. Nabídku
projektů lze zveřejňovat průběžně až do termínu pro jejich odevzdání.

*Podávání žádostí o SFG*

Žádosti o přiznání SFG podávají studenti děkanovi prostřednictvím webového
formuláře umístěného na adrese [https://forms.office.com/r/2zwfyi4ASd].

Formulář vyžaduje přihlášení do prostředí Microsoft O365.V prvním kroku stačí
zadat jakoukoli adresu ve tvaru COKOLI@cuni.cz, ve druhém kroku budete
přesměrováni na přihlášení skrze univerzitní CAS. Do formuláře vyplníte
informace o sobě a o podávaném projektu a přiložíte vlastní text žádosti a
souhlas vedoucího pracoviště a vedoucího projektu. Odeslaný formulář už nelze
opravovat nebo odeslat znovu. V případě jakýchkoli potíží nebo dotazů ohledně
podávání žádostí o SFG se obracejte na paní Lucii Šimůnkovou ze Studijního
oddělení <simunkov@dekanat.mff.cuni.cz>.

Termín pro podávání žádostí o SFG v tomto podzimním kole je

*15. listopad 2021*.

Pozor: Termín je nutno dodržet, formulář nepovolí opožděné podání žádosti.


*Požadavky na žádost o SFG*

Žádost o SFG uchazeč vloží do webového formuláře elektronicky ve formátu PDF.
Žádost musí obsahovat:

a) název a konkrétní vymezení projektu,
b) současný stav řešení příslušné problematiky,
c) cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,
d) informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení SFG podílet,
e) v případě podání projektu navazujícího na dříve řešený projekt: detailní
popis návaznosti a detailní vyznačení originálního přínosu aktuálního
návrhu.

Při přípravě žádosti věnujte prosím pozornost odstavcům 5a 6 čl. 5 výše
zmíněného stipendijního předpisu.

Uchazeč o grant dále do webového formuláře vloží souhlasné vyjádření vedoucího
pracoviště, na kterém bude SFG vypracováván, a učitele, kterýprojekt SFG
povede. Tato vyjádření mohou být v jednom nebo dvou samostatných pdf souborech
(nikoli jako součást samotné žádosti o SFG) s naskenovanými podpisy vedoucího
pracoviště a vedoucího projektu. Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s
bakalářskou či diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních
povinnosti předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádřeních tuto
souvislost vyjasnit.

Se srdečným pozdravem,

Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum (NC) zřizuje tři nové ceny na památku zakladatelů magisterského studia Matematické modelování ve vědě a technice na MFF (ceny Jana Kratochvíla, Ivo Marka a Jindřicha Nečase). Ceny jsou určeny talentovaným studentům magisterského studia v přislušných oblastech.

Podrobnější informace k cenám najdete na stránkách Nečasova centra.

Přihlášky zasílá student na adresu malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 6. května 2021.

SVOČ 2021 – informace pro studenty MFF UK

Vážení studenti a studentky, stejně jako každý rok byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky. Byli bychom rádi, kdybyste se soutěže, pokud je to možné, zúčastnili.

Pozice výpočtář – informatik na RCMT – FS ČVUT

Ústavu výrobních strojů a zařízení vypisuje pracovní pozici převážně na vývoj simulačního software MillVis, který v současné době umožňuje simulovat úběr materiálu při frézování a základní simulace dynamického chování stroje a obrobku, které jsou silově svázány řezným procesem.

Více informací viz přiložený letáček:

Seminar “Selected problems in mathematical modelling” — summer semester 2019/2020

Vážení kolegové, vážení studenti,
připravili jsme rozvrh prezentací na semináři “Vybrané problémy matematického modelování” (NMMO564), viz příloha. Jak jsme vás již informovali, seminář se bude konat nepravidelně v pondělí od 17:40 (!) v učebně K358MUUK. Pokud vám naplánovaný termín vaší prezentace nevyhovuje, dejte nám (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz) prosíme vědět, termín upravíme.

Update (22nd February 2020): The schedule is available here. The seminar will take place irregularly on Monday at 17:40 in the lecture room K358MUUK.

Povánoční besídka

Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování v netradičním povánočním čase – v pondělí 6. 1. 2020 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19:00 hodin.

Můžete si zde pochutnat na guláši, chlebíčkách nebo svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, absolventy a pedagogy spojené s tímto oborem, ale i jejich partnery/ky, přátele a všechny příznivce matematického modelování.

Nezapomeňte si svoje hudební nástroje! A pokud se chcete chovat zodpovědně k přírodě, vezměte si s sebou i vlastní hrníček.

Setkání s úspěšnými žadateli GAUKu

Věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení.

Setkání s úspěšnými žadateli GAUKu
Kdy: 14/10/2019 17:20
Kde: Seminar room of Department of Numerical Mathematics
Chystáte se podat žádost o grant GAUK? Nevíte, co má obsahovat? Pak přijďte 14. října na informační schůzku, kde se vše potřebné dozvíte. Více informací na plakátu níže.

Zimní semestr 2019/2020 — úvodní setkání

Vážení studenti a studentky, vážení kolegové a kolegyně,

zahájení semestru 2019/2020 na oboru matematické modelování se blíží. Informační schůzka se studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia, úmluva termínu volitelných přednášek, krátká diskuse o bakalářských/diplomových pracích, informace o stipendiích/projektech/zahraničních stážích a podobně proběhne ve čtvrtek 3. října od 14:00 v seminární místnosti Katedry numerické matematiky (Karlín, číslo dveří K433). Zváni jsou zejména studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia a zájemci o studium matematického modelování z řad bakalářských studentů.

Sledujte prosím pozorně internetové stránky matematického modelování!

Těšíme se nashledanou!

Vyhlášení 17. kola interní soutěže GAUK 2020

Přeposíláme oznámení z Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Dovoluji si Vám oznámit, že Opatřením rektora č. 24/2019 bylo vyhlášeno 17. kolo interní soutěže GAUK 2020.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z:

https://cuni.cz/UK-9291.html

Na této stránce najdete také veškerou dokumentaci, informace o soutěži a též často kladené otázky.

Aplikace se otevírá 7.10.2019.

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na: https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/gauk-navod-2019.pdf a též na: https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů na fakultu je stanoven na:

 7.11.2019 do půlnoci.

Zároveň již nyní uvádím interní termín pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů na fakultu, a to 20. ledna 2020 a závěrečných zpráv 1. dubna 2020.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat podání projektu či návrhu na pokračování na poslední chvíli před vypršením termínu, aplikace bývá zahlcena a nemusí se Vám podařit projekt podat včas.

Po uplynutí interního termínu se aplikace uzavře a již se do ní nedostanete!

Také si Vás dovoluji upozornit na seminář pro navrhovatele projektů GAUK, který se koná dne 4.10.2019 v době 10.00-12.00hod. v Modré posluchárně na rektorátu, Celetná ul. 20, č. dv. 140.

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=19958&lang=cz

A. Michálková
OVZS

SIMIODE Challenge Using Differential Equations Modeling

Přeposíláme email ohledně studentské soutěže SCUDEM.

Dobry den,

nemate nejake sikovne studenty, kteri by se chteli zapojit do modelarske souteze? Soutezi triclenne tymy bud bakalarskych studentu nebo magisterskych studentu (nikoli smisene), 1. listopadu dostanou nejake problemy ze zivota (ne nutne fyzikalni) a pak maji tyden na reseni, tj. typicky sestavit nejakou diferencialni rovnici, ktera problem modeluje, a nejak se s ni poprat. Muzou pracovat i s literaturou. Na konci tydne se sjedou tymy do Brna a prezentuji a obhajuji sva reseni. Soutez je puvodem americka, ale do Brna by se asi sjeli jen tymy z CR, pripadne blizkeho okoli.

Prijde mi, ze by se do souteze mohli zapojit predevsim studenti modelovani a bakalarsti studenti fyziky, ale nemam na tyto studenty kontakt. Nemohli byste prosim oslovit nejake sikovne studenty, ktere jste loni ucili?

Dalsi info:
https://www.math.muni.cz/aktuality/628-sout-simiode-scudem.html
Lonske problemy:
https://www.simiode.org/resources/4506/download/SCUDEM_2018_Problems_A_B_C.pdf?4d7240ceb842800c5fb1668a3bfa3bbd=1

Soutez mi prijde zajimava a byl bych rad, kdyby MFF vyslala treba jeden bakalarsky a jeden magistersky tym. Deadline pro registraci je 25.10.2019.

S pozdravem,

Tomas Barta

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo Tomáši Bártovi (barta@karlin.mff.cuni.cz).