Modelářská vánoční besídka 2023

Milí kolegové a přátelé matematického modelování,

srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování ve velice předvánočním čase – ve středu 20. 12. 2022 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19 hodin.

Můžete si zde pochutnat na guláši, drobném občerstvení nebo vínu a svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, absolventy a pedagogy spojené s tímto oborem, ale i jejich partnery/ky, přátele a všechny příznivce matematického modelování.

Nezapomeňte si svoje hudební nástroje!
Vánoční cukroví je vítáno!

Prosíme, dejte nám závazně vědět o Vaší účasti (prostřednictvím formuláře do 7.12.), ať můžeme zajistit dostatek občerstvení pro všechny a zbytečně neplýtváme.

Dear colleagues and friends of mathematical modeling,

we cordially invite you to the traditional Christmas party of mathematical modeling on Wednesday, December 20, 2023 in the auditorium K1 (Sokolovská 83) from 19:00. Here you can enjoy goulash, little snack or a mulled wine and sing Christmas carols. We would like to invite not only students, graduates
and teachers associated with this field, but also their partners, friends and all fans of mathematical modeling.

Do not forget your musical instruments!
Homemade Christmas cookies are welcome!

Please make a mandatory application (via form by December 7) so that we can ensure enough refreshments for everyone and not waste unnecessarily.

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum (NCMM) zřídilo v roce 2021 tři nové ceny na památku zakladatelů magisterského studia Matematické modelování ve vědě a technice na MFF UK (ceny Jana Kratochvíla, Ivo Marka a Jindřicha Nečase). Ceny jsou určeny talentovaným studentům magisterského studia v přislušných oblastech.

Podrobnější informace k cenám najdete na stránkách Nečasova centra.

Přihlášky zasílá student na adresu malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 9. června 2023, 12:00.

Modelářský výlet 2023

Kdy: 10/05/2023 09:40 – 10/05/2023 16:00
Kde: Jinonice -> Radlice
Srdečně zveme učitele, studenty i jejich přátele na znovuobnovený tradiční modelářský výlet. Letos nás čeká přibližně 12 kilometrů Prokopským údolím a po Dívčích hradech, zakončených posezením v restauraci U krbu.

Podrobnosti na stránce SIAM SC